Tiny Bots

“Een wereld waar sociale technologie ieder in staat stelt om zelfstandig en gelukkig leven te leiden.”

Vanuit onze ‘human centered approach’ (mens gecentreerde visie) richten wij op de diepere menselijke behoeften voor autonomie, verbondenheid en eigen competentie. Wij willen technologie niet simpelweg gebruiken om iets te automatiseren, makkelijker of sneller te maken. We zien het als een middel om zelfregie, zelfstandigheid en welzijn van een mens te vergroten.

Uit eigen ervaring weet Wang hoe zwaar het kan zijn om voor naasten te zorgen. En hoe belangrijk het is om niet het persoon uit het oog te verliezen en de ziekte laat heersen.

Sinds 2013 deed Wang Long Li (oprichter van Tinybots) onderzoek naar hoe robots zinvol ingezet kon worden in de zorg. Met een achtergrond in technische product ontwikkeling en psychologie werd er gekeken hoe deze nieuwe technologie verschillende kwetsbare doelgroepen kon ondersteunen. Vanuit het ‘mens staat centraal’ (Human Centered Design) perspectief werden de eerste prototypen ontwikkeld samen met de doelgroepen, mantelzorgers en zorgverleners. 

Voor Tinybots is het belangrijk dat de producten meer betekenen dan alleen functionele ondersteuning. Het moet niet simpelweg een taak overnemen, maar juist ervoor zorgen dat een persoon weer meer zelf kan. We ondersteunen de diepe menselijke behoeften: de behoefte naar autonomie, verbondenheid en competentie. Door op deze behoeften te richten kunnen we Tessa zinvol inzetten om mensen te helpen regie (terug) te krijgen over hun eigen leven.

15 Oktober 2015 is Tinybots opgericht om al onze kennis in praktijk toe te passen en mensen met een cognitieve beperking (zoals dementie, NAH, VG), mantelzorgers en zorgverleners te ondersteunen.

Dagelijks werken wij samen met zorgorganisaties om de zorg toekomstbestendig te maken. We zien de grote toename in zorgvragen door vergrijzing en tekort aan zorgpersoneel. Door zelfregie en zelfredzaamheid te vergroten met sociale zorgtechnologie, willen wij de zorg menselijk houden.