Moeztuyn

De oprichters van Moeztuyn hebben zelf ervaren dat het mogelijk is om een drukke baan te hebben én te moestuinieren. Het ‘even zaaien’ gaf ontspanning, creativiteit en plezier: ‘Dit gun ik iedereen!’ Vanuit die gedachte is Moeztuyn ontstaan. 

Moeztuyn draagt, met een moestuin bij een organisatie, bij aan de vitaliteit van medewerkers, vergroening van de werkomgeving en creëert verbinding tussen mensen.

Verbinding door deze nieuwe bijzondere plek, waarin medewerkers kunnen vergaderen, buiten in het groen. 
Vitaliteit, omdat ze in die plek omringd zijn door groenten, kruiden en fruit in de moestuin. Na het vergaderen krijgt iedereen de mogelijkheid om na het vergaderen zelf even iets te zaaien of om iets te oogsten dat klaar is om geoogst te worden. Moestuinieren brengt daarmee mentale ontspanning en brengt medewerkers fysiek in beweging, de oogst laat zien hoe je zelf gezond eten kunt telen en consumeren.
Vergroening, omdat je met de moestuin een groene werkomgeving creëert, waarmee je bijdraagt aan de klimaatopgave en biodiversiteit.