ARN B.V.

Afvalenergiecentrale ARN B.V. in Weurt is sinds 1987 in bedrijf. 
Wij zijn een van de weinige energieproducerende bedrijven in Nederland en in de wereld die daartoe louter secundaire brandstoffen gebruiken én die die secundaire brandstoffen grotendeels zelf produceren door de opwerking van afvalstoffen. De secundaire brandstoffen worden verbrand in twee uiterst moderne verbrandingslijnen met geavanceerde rookgasreiniging. In de voorbewerking wordt het afval verkleind en wordt vocht aan het afval onttrokken, waardoor de resten prima te verbranden zijn. 

Jaarlijks leveren wij ongeveer 150.000 MWh elektriciteit aan het openbare net en ruim 800 TJ warmte aan externe afnemers. Deze warmte wordt geleverd aan de naast ARN gelegen waterzuiveringsinstallatie en sinds 2015 wordt de warmte tevens geleverd aan 2 nieuwbouwwijken in Nijmegen, te weten de wijken Waalsprong en Waalfront.
Om dit te realiseren, accepteert ARN op jaarbasis zo’n 600.000 ton afval. De asresten die na het verbrandingproces overblijven, worden verwerkt als funderingsmateriaal in de wegenbouw. Kortom, met de modernste technieken probeert ARN op optimale wijze energie te produceren en tegelijkertijd de afvalberg, die wij met z’n allen produceren, te verkleinen. En wel zodanig dat ons milieu zo min mogelijk belast wordt.

Naast het winnen van duurzame energie richt ARN haar energie sinds een aantal jaren op het genereren van secundaire grondstoffen uit afval. Zo werd in 2013 de vergistingsinstallatie in gebruik genomen waarin het gft van de MARN-gemeenten wordt vergist. Tijdens dit proces komt biogas vrij dat wordt opgewerkt tot groen gas. Dit groene gas gebruikt als transportbrandstof in het openbaar vervoer in Nijmegen. Naast groengas komt bij het vergistingsproces CO2 vrij dat door glastuinbouwbedrijven wordt ingezet als meststof. Wat resteert wordt afgezet als compost die in de eigen installatie wordt opgewerkt tot Keurcompost en zo haar weg weer vindt in voornamelijk de landbouw.
Daarnaast is ARN gestart met de bouw van een luierrecyclingsinstallatie, die op dit moment uitvoerig wordt getest.

ARN streeft ernaar om de in haar installaties vrijkomende energie optimaal in te zetten. Om dat te bereiken vinden nu proeven plaats om luiers volledig te recyclen en worden een aantal andere activiteiten, waarbij voornamelijk warmte en stoom worden ingezet, op haalbaarheid onderzocht.

Graag nodigen wij u uit om kennis te nemen van alle facetten van ons werk. U kunt onze intenties en prestaties in uitgebreide vorm beschreven aantreffen op deze website. De essentie van ons bedrijf en onze activiteiten kunt u ook kort en bondig gepresenteerd krijgen door hier te klikken.