Algae Holland

Algen gaan een belangrijk onderdeel vormen van ons toekomstig voedsel. 
Ze zijn rijk aan eiwitten, vitamine, mineralen en onverzadigde vetten. Met het gebruik van Algen in voeding hoef je minder zout te gebruiken terwijl de smaak van het product juist verbeterd. Algea Holland heeft verschillende recepturen en producten ontwikkeld zoals bouillonpoeder,  premixen  voor pasta, paneermeel, brood en vegetarische snacks. 

Waarom gebruik van micro-algen in veevoer en voeding?

 • Hoogwaardige voedselbron
 • Duurzaam (CO₂-neutraal)
 • Lokaal te telen
 • Zeer brede variatie in typen en genetische diversiteit
 • Met sturing op inhoudstoffen kunnen de maaltijden en rantsoenen beter worden uitgebalanceerd
 • Vragende markt: voedselschaarste (met name eiwit) wereldwijd neemt toe!
 • Inhoudstoffen dragen bij aan een betere gezondheid: minder kosten gezondheidszorg!
 • De druk op milieu (visserij en ontbossing) neemt af!

Ontwikkelingen

De voortgaande biotechnologische ontwikkelingen leveren steeds verdergaande specifieke toepassingen in het voedingspatroon ter verbetering van de volksgezondheid en het dierenwelzijn.

 • Algenproductie neemt toe in NL (EU) grootschalige productie is realistisch!
 • Schaalvergroting werkt prijsverlagend
 • Ontwikkeling van nieuwe stammen en species gaat verder
 • Verder ontwikkeling in teelttechnieken werkt kostprijsverlagend
 • Product is volledig af te stemmen op de vraag!

Het gebruik van algen in voeding is duurzaam. De milieubelasting kan fors worden teruggebracht vanwege:

 • Hoge productiecapaciteit waardoor er sprake is van een kleine ecologische footprint*
 • Geen vervoer over lange afstanden
 • We kunnen sturen op de samenstelling (zoals EPA en DHA vetzuren)
 • Minder belasting van de visstand vanwege een goed alternatief voor Omega 3 en 6 vetzuren

* effectief geproduceerd met een lage energetische inzet waardoor er geen sprake is van hoge CO₂ emisies. Met lokale productie is er geen sprake van een zware belasting vanwege transportkosten noch van de kap van regenwoud voor de productie van voedingsmiddelen.